Söderringen
på Dansens Dag

29 april 2009
i Kungsträdgården