Uppvisning på
Björkens äldreboende

i Viksjö

9 juni 2010